line.min_

Projekty v této sekci slouží pro inspiraci. Můžete je libovolně upravovat podle vašich požadavků a to úplně bezplatně při zachování stejné užitné plochy, jelikož služby architekta jsou součástí celkové ceny našeho domu na klíč. Uděláme vám projekt na míru.Co všechno je v ceně?

line_dark.min_

V případě realizace domu na klíč z nabídky našich projektů anebo realizace individuálního projektu domu na klíč, získáte ve standardu několik zajímavých bonusů.

Projektová dokumentace

Základová deska

Rekuperace

Solární systém

Elektrické konvertory

Energetický certifikát A1

 • vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení + služby dle individuálních požadavků klienta
 • provedení výkopových prací, uložení rozvodů vody a kanalizace pod základovou deskou, uložení základů z tvárnic, zhotovení základové desky z betonu (do sklonu svahu 1 %)
 • instalace nosných a obvodových stěn z prefabrikovaných SIP panelů (170x2800x1250 mm) s jádrem z šedého grafitového EPS, vč. dělících nenosných příček z hranolů (140 mm)
 • instalace nosné konstrukce střechy dle vhodného sklonu a požadavků klienta (střešní vazníky, difúzní fólie atd.), plochá střecha z pásů fólie (záruka 30 let na materiál) nebo šikmá střecha z plechové skládané střešní krytiny (záruka 30 let na materiál)
 • instalace okapového systému (záruka 10 let na materiál)
 • instalace komínu a hromosvodu
 • instalace vchodových dveří a oken v plastovém systému HESTA, v bílé barvě (6-ti komorový profil s izolačním trojsklem – záruka 5 let na materiál) montované na pásky + venkovní a vnitřní parapety
 • instalace obkladu vnější strany stěn – kompletní zateplovací fasádní sádrokartonový systém RIGIPS, sklotextilní síťka, stěrka, fasádní omítka silikonová libovolný výběr ze vzorníku
 • zhotovení vstupních schodů betonových povrchově neupravených, terasy betonové povrchově neupravené (do sklonu svahu 1%, celkově max. do 12 m2 zastavěné plochy)
 • instalace kompletních rozvodů elektřiny, vody a kanalizace uvnitř objektu
 • instalace zateplení stropu, vnitřních podhledů a obkladů vnitřní strany stěn – kompletní sádrokartonový systém RIGIPS (bílý, ve vlhkých místnostech zelený)
 • zhotovení nosné vrstvy podlahy z betonového (cemento-pískového) potěru nebo skládané z desek, příprava na pokládku podlahových krytin
 • instalace nášlapné vrstvy podlahy v pokojích obvykle z laminátu tloušťky 8 mm – možnost vlastního výběru materiálu
 • instalace dlažby v technické místnosti, na chodbě instalace buď dlažby nebo laminátu – možnost vlastního výběru materiálu
 • provedení bílé interiérové malby (3x hygienický nátěr)
 • instalace interiérových dveří hladkých + obložení (počet jednotlivých ks dle projektu, tj. počtu místností, předělů, chodeb apod.) – možnost vlastního výběru materiálu
 • instalace dlažby a obkladů stěn na toaletě (pokud je místnost toalety samostatně) a v koupelně – možnost vlastního výběru materiálu
 • osazení sanitární techniky na toaletě a v koupelně – možnost výběru a kombinace z více daných variant i možnost vlastního výběru materiálu
 • instalace vodovodních baterií na toaletě (pokud je místnost toalety samostatně) a v koupelně – možnost výběru a kombinace z více daných variant i možnost vlastního výběru materiálu
 • instalace bodových LED svítidel, (chodba, toaleta, hala a kuchyň)
 • instalace zásuvek a vypínačů v bílé barvě, v každém pokoji jedna sada
 • instalace solárního systému pro ohřev teplé vody s HP kolektory, 30 až 90 trubic
 • instalace zásobníku 2 v 1, dle velikosti technické místnosti 400 až 600L
 • instalace teplovodního podlahového vytápění
 • instalace fotovoltaiky + bateriového úložiště
 • instalace vzdáleného řízení (inteligentní dům)
 • instalace rekuperačního systému odvětrávání – jeden ks rekuperátoru na 66 m3 plochy (záruka 5 let)
 • revizní zprávy na komín, elektroinstalaci, bleskosvod, vodoinstalaci + potvrzení o tlakové zkoušce
 • kompletní technologická a technická dokumentace pro kolaudaci
 • energetický certifikát
 • záruka na technologii a konstrukční systém SIP 30 let
 • záruka na práce související se sestavením SIP 5 let
 • záruka na řemeslné práce 3 roky
 • projekt není podsklepen

Co potřebuji vědět před výstavbou?

line_dark.min_

Základní informace pro zájemce o výstavbu a případné naše zákazníky

 • před zahájením samotného procesu projektování domu na klíč by náš zájemce nebo potencionální zákazník měl již vlastnit parcelu odpovídajících rozměrů zapsanou na jeho jméno (nebo jméno osoby, která bude podepisovat budoucí smlouvy se společností Scandi Haus, s.r.o.) v katastru
 • parcela by měla být definována jako stavební pozemek s vhodnou % zastavitelností nikoliv jako zemědělská půda (vynětí parcely ze ZPF je většinou běh na dlouhou trať a vyžaduje změnu územního plánu)
 • parcela by ideálně měla být na rovinatém terénu do sklonu svahu 1% dle zjištění geodetů (pokud je sklon svahu větší než 1%, tak se veškeré vícepráce spojené s dodatečným výkopem a přemísťováním zeminy připlácí dle příslušných sazeb obvyklých pro tyto práce v dané lokalitě a složitosti terénu)
 • parcela by měla mít ideálně veškeré potřebné přípojky (elektřina, voda, plyn, kanalizace) vyvedeny již na hranici pozemku
 • parcela by měla mít dobrou zpevněnou (štěrkovou nebo ideálně asfaltovou) přístupovou cestu, kde se bez problému může vejít i těžší mechanizace nebo vejít a otočit nákladní vozidlo
 • parcela by ideálně měla být bez povrchového znečištění, tzn. odpadky, sutí, balvany apod., zarostlá nepropustnou vegetací a vzrostlými dřevinami apod., jejichž odstranění opět znamenají vícepráce spojené s dodatečným vyčištěním a přemísťováním objektů dle příslušných sazeb obvyklých pro tyto práce v dané lokalitě
 • vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení je již v nabízeném balíčku standardní výbavy našeho domu na klíč, po podpisu rezervační smlouvy se společností Scandi Haus CZ, s.r.o. náš zákazník zaplatí pouze zálohu smluvnímu architektovi za jeho služby, která se po pravomocném vydání stavebního povolení a následném podpisu smlouvy o dílo se společností Scandi Haus CZ s.r.o. odečte od celkové ceny domu na klíč
 • stavební povolení si náš zákazník vyřizuje sám u příslušného stavebního úřadu do jehož spádové oblasti lokalizace parcely a budoucí stavby spadá, pokud je potřeba s naší max. součinností (tzv. inženýring se u smluvního architekta připlácí dle jeho obvyklých sazeb)
 • smlouvu o dílo se společností Scandi Haus CZ s.r.o. zákazník podepisuje ihned, jakmile nám oznámí, že pravomocné rozhodnutí o stavebním povolení obdržel
 • samotná výstavba našeho domu na klíč trvá obvykle do 120 kalendářních dnů od vyzrání betonové základové desky, limitujícím faktorem je pouze venkovní teplota, která nesmí klesnout pod +5 stupňů C, jak pro odlití betonové základové desky, tak pro výstavbu ještě neuzavřeného domu

Stavební Technologie

line.min_

Při výstavbě našich domů na klíč používáme jen ty nejkvalitnější materiály a komponenty od renomovaných dodavatelů. Chceme jít s dobou, proto při realizaci se snažíme poskytnout moderní technologie za co možná nejrozumnější ceny.

SIP panely

Panely SIP (Structural insulated panels) jsou prefabrikované, univerzální, jednoduché a velmi kvalitní stavební systémy, které přináší vynikající izolační vlastnosti a vysokou konstrukční stabilitu při celkově nízké váze celého systému. Technologie byla poprvé použita v USA v roce 1952 a dnes tam tvoří celé jedno stavební odvětví. Jde o vyspělou metodou výstavby, která je odzkoušená mnoha desetiletími používání nejen na severoamerickém kontinentu, ale i jinde ve světě. Na tomto základě vznikl i náš stavební systém pro výstavbu rodinných domů na klíč, který byl certifikován dle české legislativy a harmonizovaných evropských norem.

Rekuperace

Rekuperace představuje zařízení určené pro větrání s minimálním únikem tepla. Jeho spotřeba energie je přitom minimální. Tento systém pracuje na základě výměníku tepla, který tím, že z odváděného vzduchu odebírá teplo, případně ho v sobě akumuluje a odevzdává ho do čerstvého vzduchu přiváděného z venkovního prostředí do interiéru, minimalizuje tepelné ztráty, které by vznikaly při potřebě přiváděný čerstvý vzduch ohřívat na požadovanou teplotu. Nevzniká zde tedy efekt prudkého ochlazení v interiéru jako v případě běžného větrání okny.

LED osvětlení

LED nebo taktéž luminiscenční dioda (elektroluminiscenční dioda, LED dioda, dioda emitující světlo) je elektronická součástka tzv. polovodič vyzařující úzkospektrální světlo při přechodu elektrického proudu v propustném směru. LED žárovky jsou adekvátní a plnohodnotnou náhradou v osvětlovací technice. Oproti běžným žárovkám, LED nabízí výhody jako delší životnost a velmi nízkou spotřebu energie. Životnost dosahuje víc než 50 000 hodin, zatím co spotřeba je řádově v jednotkách wattů v závislosti na počtu použitých LED diod.

Solární kolektory

Solární kolektor je zařízení, které slouží pro absorbování sluneční energie a její přeměnu na energii tepelnou. Sluneční teplo ohřívá povrch kolektoru, který je tvořen sadou hermeticky uzavřených trubic (tzv. solární vakuové kolektory) uvnitř kterých se nachází kapalina a jako izolant se používá vakuum. Díky vakuu nedochází pří ohřátí kapaliny v trubicích k tepelným ztrátám ani, když se venkovní teploty pohybují hluboce pod bodem mrazu. Při optimálně navrženém systému dokážou takové solární kolektory ušetřit až 50 – 70 % energie potřebné na ohřev vody.

Inteligentní výbava

line_dark.min_

Ve spolupráci s operátory působícími na trhu mobilních technologií nabízíme již ve standardu domu na klíč balíčky chytrých technologií, které vám umožní propojit celou domácnost s chytrými zařízeními a zjednodušit si tím svůj život.

Splněné Standardy

line.min_

Výhodou systému SIP je povinná certifikace. Systém certifikace a dohledu Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, s.p. se sídlem v Praze garantuje našim zákazníkům dodržení předepsaných vlastností všech prvků našeho stavebního systému. Certifikován je jak celý náš konstrukční systém SIP, tak i samotný výrobní proces našich SIP panelů.

Napíšte nám

Pokud máte zájem o projekt nebo jakékoliv dotazy, ozvěte se.

Nečitelné? Změnit text. captcha txt