MONTOVANÉ DOMY MAJÍ ŠPATNOU ZVUKOVOU IZOLACI

Tento problém spočívá v nesprávném technologickém postupu nebo tzv. „tenkých stěnách“. Základem je návrh konstrukce stropu pro montované domy tak, aby byl dostatečně pevný, což znamená, aby se při zatížení neprohýbal. Dále se do konstrukce stropu vkládají pružné materiály na bázi minerálních, skelných nebo dřevěných vláken, které kročejový útlum řeší výborně. V případě vysoce nadstandardních požadavků je možné do konstrukce stropu zakomponovat i litou betonovou desku nebo betonovou dlažbu. Podlaha druhého nadzemního podlaží se realizuje jako “plovoucí”. Volné položení desek bez jejich pevného spojení se základní konstrukcí stropu přeruší všechny akustické mosty.

 

ŽIVOTNOST DŘEVOSTAVBY JE VÝRAZNĚ NIŽŠÍ NEŽ ZDĚNÉHO DOMU

Montované domy vydrží to samé, co očekáváte od zděného domu. Problematikou každé stavby totiž není životnost konstrukce, ale tzv. morální stárnutí. Zrychlující se životní tempo, technologický pokrok, ale taktéž sociální změny vyžadují každých 15 až 20 let vykonat rekonstrukci domu.

Jako příklad můžeme uvést, že i Albert Einstein si v roce 1925 postavil své sídlo v Německu právě jako panelovou dřevostavbu. Montovaný dům stojí dodnes.

 

 

V MONTOVANÝCH DOMECH JSOU PLÍSNĚ

Problematika plísní je způsobená špatným návrhem, nekvalitním provedením nebo nevhodným způsobem užívání stavby. Plísně se objevují většinou z důvodů nízké povrchové teploty stěny v interiéru. Technologií konstrukčních izolovaných panelů SIP se tyto neduhy neobjevují. Nekvalitní nebo chybějící izolace ve zdích nejsou v „sendvičové“ technologii možné, protože izolační polystyrénové jádro je základní součástí panelu a bez správně vykonaného izolačního jádra by se panel nedal vyrobit. Kromě toho přidáváme ještě venkovní izolaci pro montované domy.

 

 

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOSTAVBY JE OPROTI ZDĚNÝM DOMŮM NULOVÁ

Každá technologie pro stavbu zděných domů a taktéž i pro montáž dřevostaveb musí projít certifikací dle Zákona o technických požadavcích na výrobky. Tyto podmínky zaručují bezpečnost vůči požárnímu riziku. Projekt plánované stavby musí zároveň obsahovat požární zprávu, bez které by investor vůbec nedostal stavební povolení. Montované domy plní protipožární opatření samotným ” sendvičovým systémem “. Kromě speciálně upravené OSB desky ho tvoří samozhášecí polystyrén v jádru panelu, interiérové desky a samozřejmě i kompaktní zateplovací systém a fasáda.

 

 

MONTOVANÉ DOMY JSOU V PŘÍPADĚ ŽIVELNÉ POHROMY NESTABILNÍ

Montované domy postavené technologií SIP panelů, které postihly živelné pohromy, zůstaly stát téměř bez poškození. Je to dáno konstrukcí panelů, tedy tuhým izolačním jádrem oboustranně a celoplošně olepeným OSB deskou. Pevnostní charakteristiky panelů společně se speciálními spoji, které se vykonávají lepením v kombinaci se sponami nebo šrouby, dávají těmto druhům staveb pověstnou pevnost a tuhost navzdory poměrně nízké vlastní hmotnosti.

Pro zajímavost: Po povodních v České republice v roce 2010 spol. EUROPANEL měla možnost posoudit tři montované domy postavené z EUROPANELu, které byly zaplaveny do výše cca 120 cm. Navzdory tlaku se voda nedostala do panelů a fasády se zateplovacím systémem ETICS prakticky nebyly poškozeny. Majitelé odstranili ze stěn v interiérech rozmočený sádrokartón a potom měřili vlhkost základových podvalů. Po zhruba dvou až třech týdnech vlhkost rámu klesla z původních 56 % na 20 % a mohly se vykonat opravy interiérů.

 

DŘEVOSTAVBU NAPADAJÍ HLODAVCI A HMYZ

Montované domy postavené technologií SIP panelů, nejsou lákadlem pro hlodavce a hmyz z důvodu, že pěnová výplň je pro ně nestravitelná.

Poslední příspěvky
Napíšte nám

Pokud máte zájem o projekt nebo jakékoliv dotazy, ozvěte se.

Nečitelné? Změnit text. captcha txt